BÓG UZDRAWIA
Modlitwa Wspólnoty 31-12-2020

∗ We czwartek 31.12.2020r. nie ma cichej adoracji Najświętszego Sakramentu, natomiast sylwestrowy wieczór w parafii wyglądać będzie następująco - Msza Święta wieczorna zostanie odprawiona (wyjątkowo) o godz. 17.00, po niej nabożeństwo dziękczynno-błagalne za miniony 2020 rok.

∗ Nie rezygnujmy z adorowania Boga, z cotygodniowego spotkania z Nim. Możemy modlić się w domu, propozycja naszej czwartkowej modlitwy;

Modlitwa wspólnoty...
Modlitwa w pliku pdf. do pobrania i wydruku >>TUTAJ<<

∗ Do modlitwy dołączmy podziękowania. Nasza wspólnota też ma za co dziękować Bogu w mijającym roku. Sprawy za które warto Mu podziękować, za co powinniśmy być mu wdzięczni spisane są poniżej;
W tym roku...
Podziękowania w pliku pdf. do pobrania i wydruku >>TUTAJ<<

Z Panem Bogiem i do zobaczenia w nowym roku.

Plan przygotowały Janeczka i Ela

2020-12-29


Msza Święta - adoracja Najświętszego Sakramentu

17-12-2020r, czwartek - godz. 19.00, Kościół MBC w Wołominie
Zbliża się trzeci czwartek miesiąca, Wspólnota BÓG UZDRAWIA serdecznie zaprasza wszystkich na Mszę Świętą. Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu - modlitwa, prośby i uwielbienie.

Jeżeli jesteś osobą poszukującą relacji z Bogiem, przeżywasz różne trudności duchowe, życiowe lub emocjonalne, tym bardziej nie powinno Ciebie zabraknąć !!!

2020-12-15


Plan spotkania modlitewnego 10.12.2020

1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy.
2. Zaprośmy Ducha Świętego, aby to On nas prowadził i sam modlił się w nas.
3. Matka Boża jest naszą najlepszą Matką, Wspomożycielką i Opiekunką, zaprośmy Ją by nam towarzyszyła, modliła się razem z nami np. Pod Twoją obronę.
4. Odmówmy 1 Tajemnicę Światła - Chrzest w Jordanie.
Powierzmy w tej Tajemnicy wszystkie intencje które nosimy w sercu, intencje z pogotowia modlitewnego, za naszą Ojczyznę o nawrócenie i zapanowanie Bożego porządku, za wszystkie osoby konsekrowane, siostry zakonne, kapłanów, biskupów, Ojca Świętego...
5. Modlitwa za Kapłanów
Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy Twojej, Otocz ich swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki ich posłudze:
• Poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje prawo
• Żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym
• Aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości
• Aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla dobra wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego.
Amen
6. Przyzywajmy wstawiennictwa wszystkich Świętych: Jana Pawła II, Ojca Pio, s. Faustynę...
7. Modlitwa św. Gertrudy uwalniająca 1000 dusz z czyśćca.
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci najdroższą Krew Boskiego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi: za dusze w czyścu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie a także w moim domu.
Amen
8. Dzisiaj rozważamy Słowo z Ewangelii św. Jana 1,6-8 ; 19-28
Duchu Święty otwórz Słowo na mnie i mnie otwórz na Słowo.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem „Kto ty jesteś” , on wyznał a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go:” Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „ Nie jestem”. Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł „Nie”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać mówiąc do niego „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
Rozważanie
Bóg posłał człowieka - Jana do dawania świadectwa o światłości. Wezwał go po imieniu i dał mu swoją łaskę i umiłowanie światłości. Był on zwykłym człowiekiem ale równocześnie kimś wybranym i umiłowanym przez Boga, przez co mógł świadczyć o Bożej światłości. Podobnie ciebie wybrał Bóg, abyś usłyszał Dobrą Nowinę.
• Gdzie w twoim życiu słyszysz Jego głos?
Jan Chrzciciel pytany przez kapłanów, lewitów i faryzeuszów, za kogo się uważa, zwrócił ich uwagę nie na siebie, lecz na swoje posłannictwo i zadanie, które było sednem jego działalności. Nawoływał do nawrócenia i prostowania ścieżek swojego życia. Był on całkowicie skupiony na swoim zadaniu.
• Do czego wzywa cię dziś Bóg?
• Jaka jest twoja wytrwałość i wrażliwość na Boże poruszenia?
Wysłani z Jerozolimy przez Żydów ludzie nie poszukiwali odpowiedzi na pytania nurtujące ich osobiście. Chcieli tylko usłyszeć gotową do przekazania dalej odpowiedź. Pomimo konkretnego świadectwa Jana Chrzciciela pojawiło się wśród nich pewne niezrozumienie.
• Kiedy ostatnio zadałeś Jezusowi nurtujące cię osobiście pytania?
• Jak słuchałeś odpowiedzi?
Podziękuj Bogu za prawdę na temat swojego życia, którą dziś odkryłeś.
Chwała Ojcu...
Plan Spotkania w pliku pdf. do pobrania i wydruku >>TUTAJ<<

Plan spotkania przygotowała Teresa

2020-12-09


Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem 03.12.2020r

1. Znak Krzyża
2. Modlitwa za kapłanów
Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy Twojej, Otocz ich swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki ich posłudze:
- Poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje praw
- Żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym
- Aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości
- Aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla dobra wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego
3. Dziesiątek różańca - Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Wezwanie Ducha św. i świętych na modlitwę
5. czytanie z niedzieli 6.12.2020r.
(Mk 1, 1-8)
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: "oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".
6. Do medytacji
Jest nam dana Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym - Ewangelia łaski i zbawienia. Ojciec dał Syna, abyśmy nawrócili się i wierzyli w Ewangelię, bez której nie ma ocalenia. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Pana. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, będzie zbawiony i usprawiedliwiony, będzie ochrzczony Duchem Świętym i ogniem.
Nasze przygotowanie na przyjęcie Obietnicy jest niezwykle istotne. Mówi nam o tym i pokazuje to swoim życiem Jan Chrzciciel, nawiązując do Proroka Izajasza. Prostujcie ścieżki dla Boga, bo wyniosłość do niczego dobrego nas nie zaprowadzi. Pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu, wyrzuciła z raju pierwszych rodziców, dlatego Jan głosi chrzest nawrócenia. Jest to chrzest pokory, kiedy człowiek przyznaje się i pragnie obmycia. Takim chrztem jest sakrament pokuty i pojednania, bo w nim wyrównujemy nasze pagórki pychy na przyjście Boga, który jest pokorny.
1. Czy w twoim życiu są miejsca, gdzie panuje pycha?
2. Czy szukasz spotkania i pojednania, by prostować ścieżki swojego życia - nie cudzego!!!
3. Czy z pokorą potrafisz się przyznać do błędu, lub przyznać racje innym- zwłaszcza tym, których nie lubisz?
Dla tych, co w domu zostają, by być z nami w łączności polecam zanucić:
proponuję taką wersję (wraz z tekstem) >> KLIKNIJ<<
Plan Spotkania w pliku pdf. do pobrania i wydruku >>TUTAJ<<

Plan spotkania przygotowała Beata

2020-12-02


Spotkanie Wspólnoty Bóg Uzdrawia 26.11.2020r.

Intencja do adoracji: 
o świętość  życia Kapłanów
1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy
2. Modlitwa do  Ducha Świętego np. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy  
3. Różaniec
3 Tajemnica Światła: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
Powierzmy Matce Bożej wszystkie nasze sprawy, módlmy się  za naszą Wspólnotę, ks. Marcina, nasze rodziny, w intencjach  pogotowia modlitewnego, za naszą Ojczyznę o nawrócenie i zapanowanie Bożego porządku, za kapłanów i osoby konsekrowane, zmarłych z naszych rodzin oraz dusze w Czyśćcu cierpiące.
4.Modlitwa za kapłanów
Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy Twojej,Otocz ich swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki ich posłudze:
• Poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje prawo
• Żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym
• Aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości
• Aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla dobra wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego. 
 Amen
5. Wzywajmy naszych Świętych i błogosławionych, aby modlili się za nami: Święty Janie Chrzcicielu, św Elżbieto, św. Faustyno, św. Janie Pawle II...
6.Dziś będziemy rozważać Słowo z Ewangelii Św. Marka 13,33-37 Panie Jezu proszę otwórz Słowo na mnie i mnie na Słowo.
Ewangelia (Mk 13, 33-37)
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!
7. „Uważajcie i czuwajcie” (w. 33) – są to pierwsze słowa, które Jezus kieruje do mnie na początku Adwentu. Mogę je przyjąć jako program duchowy na najbliższe cztery tygodnie. Bez uwagi serca i wewnętrznego czuwania życie duchowe staje się płytkie i chaotyczne.Poproszę Jezusa, aby pomógł mi zbadać obecny stan mojego serca. Na czym jest skupione? Jakie pragnienia i tęsknoty dominują we mnie? Jakie są moje życiowe oczekiwania? Zobaczę, które miejsce pośród moich pragnień zajmuje Bóg.Jezus ma do mnie wielkie zaufanie. Swój „dom” i staranie o niego zostawił w moich rękach (w. 34). Tym domem jest moja rodzina, moja wspólnota, powołanie, obowiązki. Jak przeżywam moją codzienność? Czy kocham mój „dom życia”? Czy czuję się w nim jak u siebie?„Każdemu wyznaczył zajęcie” (w. 34). Jezus mówi mi, że nikt mnie nie zastąpi w moich zajęciach, ponieważ w „domu Pana” każdy posiada miejsce jedyne i niezastąpione. Poproszę Jezusa o radość z mojej codzienności, o szacunek do siebie i do najprostszych zajęć, które wykonuję.Jezus mówi wyraźnie, że Jego powrót może nastąpić o każdej porze dnia i nocy. Przyjdzie niespodziewanie (ww. 35-36). Niespodziewane pojawienie się osoby bliskiej budzi radość. Nagłe pojawienie się osoby obcej rodzi lęk i niepewność. Jakie uczucia żyją w moim sercu?W serdecznej rozmowie będę prosił Jezusa, abym nie przestawał za Nim tęsknić. Będę także prosił Ducha Świętego o wewnętrzne przeżycie prawdy, że Jezus i Ojciec tęsknią za mną. Zachowam w sercu i będę powtarzał słowa Jezusa: „Uważajcie i czuwajcie...”.
8. Podziękuję Jezusowi za spotkanie, za Jego obecność i prowadzenie.
 Plan Spotkania w pliku pdf. do pobrania i wydruku >>TUTAJ<<

Plan spotkania przygotowały Janeczka i Ela

2020-11-25


Plan do adoracji 12.11.2020r.

Intencja do adoracji: o świętość życia Kapłanów
1. Znak Krzyża na rozpoczęcie modlitwy
2. Modlitwa do Ducha Świętego np. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy
3. Wprowadzenie do modlitwy: Psalm 70

Błaganie o pomoc Bożą
Racz mnie wybawić, o Boże;
Panie, pośpiesz mi na pomoc!
Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem
ci, którzy godzą na moje życie.
Niech się cofną okryci wstydem
ci, którzy z nieszczęść moich się weselą.
Niechaj odstąpią okryci hańbą,
którzy [mi] mówią: "Ha, ha".
Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: "Bóg jest wielki!"
ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś ubogi jestem i nędzny,
Boże, szybko przyjdź mi z pomocą!
Tyś wspomożyciel mój i wybawca:
nie zwlekaj, o Panie!
4. Różaniec 5 Tajemnica Światła : Ustanowienie Eucharystii, powierzmy Matce Bożej wszystkie nasze sprawy, módlmy się za naszą Wspólnotę, ks. Marcina, ks. Proboszcza Witolda Gajdę w dniu imienin, nasze rodziny, w intencjach pogotowia modlitewnego, za naszą Ojczyznę o nawrócenie i zapanowanie Bożego porządku, za kapłanów i osoby konsekrowane, zmarłych z naszych rodzin oraz dusze w Czyśćcu cierpiące.
5. Modlitwa za kapłanów
Panie Jezu nasz Zbawicielu, wspomagaj kapłanów - robotników winnicy Twojej,Otocz ich swoją opieką, daj im siłę do pracy i serce ojcowskie, abyśmy dzięki ich posłudze:
• Poznali Ciebie Boże i ukochali Twoje prawo
• Żyli Chlebem Słowa Bożego i Chlebem Eucharystycznym
• Aby Duch Święty wciąż na nowo ożywiał nas Ogniem swojej miłości
• Aby panowała w sercach jedność wiary i wielkie przykazanie braterskiej miłości dla dobra wszystkich ludzi w dążeniu do zbawienia i życia wiecznego.
Amen
6. Wzywajmy naszych Świętych i błogosławionych, aby modlili się za nami: Święty Stanisławie Papczyński, św. Faustyno, św. Janie Pawle II...
7. Dziś będziemy rozważać Słowo z Ewangelii Św. Łukasza 17, 20-25
Panie Jezu proszę otwórz Słowo na mnie i mnie na Słowo.
Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: "Oto tam" lub: "Oto tu". Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.
8. Komentarz:
Nie ważne, kiedy i w jaki sposób przyjdzie Królestwo Boże, ale czy jestem gotowy na spotkanie z Jezusem?
Dlatego mogę spotykać Jezusa na modlitwie, w słowie, na adoracji, w sakramentach, a także w spotykanych ludziach.
Jezus przypomina mi o Swoim cierpieniu i odrzuceniu.
Moja droga do zjednoczenia z Nim prowadzi również przez momenty trudnych doświadczeń.
W rozmowie z Jezusem powierzę Mu całą swoją przyszłość. Oddam Mu siebie powtarzając słowa: ”W Twoje ręce oddaję moje wczoraj, moje dzisiaj i moje jutro”
Amen.
9. Podziękuję Jezusowi za spotkanie, za Jego obecność i prowadzenie.
Plan Spotkania w pliku pdf. do pobrania i wydruku >>TUTAJ<<

Plan spotkania przygotowały Krystyna i Teresa

2020-11-11


Nadchodzące wydarzenia

Jeszcze we wrześniu w imieniu ks. Marcina serdecznie zapraszamy na kolejne dwa wydarzenia:
   • 15.09.2020r. g. 19.00 - w kościele MBC, Msza Święta dla Nieustającego Różańca
   • 22.09.2020r. g. 19.00 - w dużej kaplicy Konferencja dla Niewolników Maryi , Odnowy i wszystkich chętnych.

Natomiast w październiku ruszamy z nocnymi adoracjami Najświętszego Sakramentu - połączone z postem - na razie planujemy raz na kwartał.
Pierwsza adoracja zaplanowana jest z piątku na sobotę 23/24 październik – szczegóły będą przekazywane na naszych czwartkowych spotkaniach.

2020-09-10


Spotkania Wspólnoty

Drodzy bracia i siostry informujemy o wznowieniu naszych czwartkowych spotkań wspólnotowych. Jak zwykle rozpoczynamy o godz. 19.00 w domu parafialnym przy Kościele MBC w Wołominie.

2020-09-01


Internetowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

REO w wersji internetowej już od 3 października!!!

Internetowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (e-REO) zostały stworzone z myślą o wspólnotach, które pragną ewangelizować wykorzystując możliwości, jakie daje internet.

Do kogo kierowane jest e-REO?
– do osób, które chcą pogłębić swoją wiarę oraz nawiązać żywą relację z Bogiem;
– szczególnie do osób zabieganych i zapracowanych, które wolą obejrzeć katechezy w dogodnym dla siebie czasie;
– do osób chorych, które nie mogą opuścić mieszkania lub obawiają się zarażenia koronawirusem;
– do wszystkich


Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują się    >>TUTAJ<<

2020-09-01


Modlitwa Wstawiennicza On-Line

Informujemy, że w ramach Diakonii Modlitwy Wstawienniczej od dnia 13-05-2020 w naszej diecezji warszawsko – praskiej ruszyła posługa Modlitwą Wstawienniczą On-Line, przez komunikator WhatsApp lub zwykły telefon.
Posługa Modlitwą Wstawienniczą ma charakter cykliczny i będzie odbywała się w każdą środę od godz. 19:00 do godz. 21:00.
Wszyscy, którzy pragną pomocy duchowej i modlitwy mogą skorzystać z tej posługi.
Numery telefonów na który osoby pragnące Modlitwy Wstawienniczej mogą dzwonić w każdą środę:

507 663 089
506 030 771
603 889 412


Już dziś wszystkie osoby, które będą korzystały z naszej modlitwy polecamy Bogu, aby to On jako jedyny Pan i Uzdrowiciel okazał im swoje MIŁOSIERDZIE.

2020-09-01


Msza Święta

19-06-2020r, czwartek - godz. 19.00 Kościół MBC w Wołominie
Wznawiamy nasze wspólnotowe Msze Święte. Zapraszamy wszystkich spragnionych na pierwszą Eucharystię po krótkiej przerwie.
Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu - modlitwa, prośby i uwielbienie.

2020-06-16


Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy

W dniach 15-16 maja, organizowane jest - XXIV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.
Czuwanie rozpocznie się piątkowym apelem transmitowanym z Jasnej Góry (15 maja, godz. 21.00)

Temat spotkania: ,,Kocham Kościół".

W tym roku Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Częstochowie odbędzie się on-line.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się    >>TUTAJ<<

2020-05-04


Nieustający Różaniec

Koła Różańcowe z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej zapraszają do podjęcia modlitwy różańcowej przez jedną godzinę w tygodniu i potwierdzenie tego wpisem do zeszytu w Kaplicy Adoracji - NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC.

Czyli:
∗Potrzebne jest tyle osób ile jest godzin w tygodniu (168 osób)
∗Modlisz się przez wybraną godzinę jeden raz w tygodniu (oczywiście na różańcu)
∗Możesz też wtedy odmawiać swoje intencje (np. Pompejankę...)
∗Chodzi o nieustanność różańca...

Zachęcamy, by podejść do kaplicy i na wybrany dzień oraz godzinę wpisać się do zeszytu

Prosimy tez o przekazanie osobom które nie mają możliwości zapoznać się z informacjami umieszczanymi na naszej stronie, tak aby informacja ta dotarła do jak największej liczby osób.

2020-05-04


Czytamy św. Mateusza

„Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” - to hasło tegorocznej Niedzieli Biblijnej i Narodowego Czytania Pisma Świętego.
Podczas spotkań wspólnoty my również czytamy Słowo Boże, dlatego zachęcamy by włączyć się w ogólnopolską akcję.

Chcemy w ramach wspólnoty zachęcić was do podzielenie się ulubionym/ważnym/intrygującym lub skłaniającym Cię do myślenia cytatem z ewangelii św. Mateusza

Przyślij cytat na naszego wspólnotowego maila (może być z krótkim Twoim komentarzem) by w ten sposób umacniać grupę i zachęcać do codziennej lektury Słowa Bożego - Słowa nie da się przedawkować

Jak zwykle podziel się wiadomością z resztą grupy - wyślij SMS-sa lub w innej formie.

Czekamy na wasze cytaty!!!

2020-04-25


MSZA ŚWIĘTA
dla ODNOWY w DUCHU ŚWIĘTYM

Rozpoczynamy cotygodniowe Msze Święte celebrowane przez koordynatora Odnowy ks. Łukasza Turka
W niedzielę 26.04.2020r. o godz. 17.00 będzie transmitowana Msza Święta w intencji Odnowy w naszej diecezji, za nasze siostry i naszych braci we wspólnotach, po prostu za NAS.
Po Mszy Świetej krótkie konferencje formacyjne o Eucharystii

Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Transmisja będzie na kanale Youtube: kliknij TUTAJ a zostaniesz przeniesiony do strony z transmisją.

2020-04-23


MSZA ŚWIĘTA - ODWOŁANA!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa - Msza Święta zaplanowana na czwartek 19-03-2020r. zostaje ODWOŁANA!!!

2020-03-14


Konferencja

Zapraszamy na kolejną konferencję dla "Niewolników" i "Odnowy" - wtorek 18 lutego 2020r. godzina 19.00 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie konferencję wygłosi ks. Marcin Dominiczak

2020-02-11


Agapa !!!

czwartek 9 stycznia 2020r. – godz. 19.00

Przypominamy o wspólnotowym spotkaniu opłatkowym
Przybywajcie licznie, zabierzcie ze sobą rodzinę, znajomych, wszystkich sympatyków i tych, którzy byli z nami we wspólnocie.

Prosimy tez o przekazanie przypomnienia osobom które nie mają możliwości zapoznać się z informacjami umieszczanymi na naszej stronie.

2020-01-07


Msza Święta - adoracja Najświętszego Sakramentu

16-01-2020r, czwartek - godz. 19.00

Kościół MBC w Wołominie

Tradycyjnie w trzeci czwartek miesiąca Zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą. Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu - modlitwa, prośby i uwielbienie.

Jeżeli jesteś osobą poszukującą relacji z Bogiem, przeżywasz różne trudności duchowe, życiowe lub emocjonalne, tym bardziej nie powinno Ciebie zabraknąć !!!

2020-01-01


KATOLICKA WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIETYM „BÓG UZDRAWIA” W WOŁOMINIE