Tytuł - „Matka Odkupiciela”
Autor - ks. Józef Kudasiewicz
Rok wydania - 1996
Dział - Błogosławiona między niewiastami (nr. 1/2)

ks. Józef Kudasiewicz „Matka Odkupiciela”

Krótki opis:

Nie jest to książka do czytania, tylko do medytacji biblijnej. Punktem wyjścia każdej medytacji musi być lektura Pisma Świętego.

We wstępie (tzw. główce) do każdej medytacji są skrótowo zasygnalizowane teksty biblijne, które należy odszukać i odczytać wraz z ich kontekstem.

Z książki można więc owocnie korzystać z Biblią w ręku. Pierwsze punkty medytacji mają za cel głębsze wprowadzenie w treść teologiczną tekstu.

<< >> powrót do listy