Tytuł - Ave Maria! „Fatimskie świadectwo”
Autor - Bogusław Bajor, Dorota Matacz-Bajor
Rok wydania - 2011 (Wydanie I)
Dział - Błogosławiona między niewiastami (nr. 1/3)

Dorota Matacz-Bajor „Fatimskie świadectwo”

Krótki opis:

Na treść książki Ave Maria! Fatimskie świadectwo - składają się modlitwy przekazane przez Matkę Bożą za pośrednictwem trojga pastuszków z Fatimy: Łucji, bł. Franciszka i bł. Hiacynty oraz świadectwa osób, które dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej otrzymały łaski, o które prosiły.

<< >> powrót do listy