Tytuł - „Zaufajcie Maryi”
Autor - Iwona Wesołowska
Rok wydania - 1993
Dział - Błogosławiona między niewiastami (nr. 1/4)

 Iwona Wesołowska „Zaufajcie Maryi”

Krótki opis:

Książka jest wyborem z zapisanych „rozmów” z Bogiem, Ojcem naszym, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem i Maryją, Matką Bożą i naszą, osoby, która otrzymała dar wewnętrznego kontaktu.

<< >> powrót do listy