Tytuł - „Raduj się, Córko Syjonu”
tajemnica Bożego Narodzenia
Autor - Raniero Cantalamessa
Tytuł oryginalny - „Esulta Figlia di Sion Il Mistero del Natale”
Rok wydania - 1995
Tłumacz - Maria Kosiarska
Dział - Błogosławiona między niewiastami (nr. 1/6)

Raniero Cantalamessa „Raduj się, Córko Syjonu”

Krótki opis:

Raniero Cantalamessa początek ubóstwa Jezusa upatruje nie w wyborze nędznego miejsca urodzenia, ale w wyborze biednej matki. Cantalamessa pisze, że w tamtym czasie w Jerozolimie musiało być wiele znaczących dziewcząt: córki kapłanów, wysokich urzędników, bogaczy. Dobrze wykształcone, piękne, nienagannie wychowane, rzucające się w oczy. Jednak Bóg na swoją matkę wybrał nieznaną i ubogą Maryję.

Pokora Jezusa złączona jest ściśle z Jego ubóstwem. Jak pisze Kaznodzieja Papieski:
„Bóg dał nowe oblicze ideałowi ubóstwa i pokory, wybierając go dla siebie samego. Wiedziano, że jest On obrońcą ubogich, że zwraca uwagę na pokornych, ale teraz On sam stał się ubogi i pokorny, a to jest już zupełnie inna sprawa”.
Można powiedzieć, że największym uniżeniem dla Syna Bożego był sam fakt wcielenia, stania się człowiekiem.
Kolejnym było stanie się człowiekiem małym i ubogim.

<< >> powrót do listy