Tytuł - „Umiłował mnie”
Droga krzyżowa ze Świętymi Karmelu
Autor - Świecki Zakon Karmelitów Bosych
Redakcja naukowa i techniczna - Jerzy Wiesław Gogola OCD
Rok wydania - 2000
Dział - Chwalę Ciebie Panie (nr. 2/41)

Świecki Zakon Karmelitów Bosych „Umiłował mnie”

Krótki opis:

„Chrystus, Odkupiciel świata, jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi i nie ma żadnego innego imienia pod niebem, w którym byśmy mogli być zbawieni (por. Dz 4, 12).
Czytamy w Liście do Efezjan: «W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia... według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów» (Ef 1,7-10).
Chrystus, jako współistotny Ojcu Syn, jest więc Tym, który objawia zamysł Boży w stosunku do całego stworzenia, a w szczególności w stosunku do człowieka. Chrystus, jak trafnie mówi Sobór Watykański II, «objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje najwyższe jego powołanie. Okazuje mu to powołanie, objawiając tajemnicę Ojca i Jego miłości. Jako „obraz Boga niewidzialnego» Chrystus jest człowiekiem doskonałym, który przywrócił synom Adama podobieństwo Boże zniekształcone przez grzech. W Jego ludzkiej naturze, wolnej od wszelkiego grzechu i wyniesionej w Boskiej Osobie Słowa, natura wspólna wszystkim istotom ludzkim zostaje wyniesiona do najwyższej godności: «On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu»”

(Z listu Apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II Tertio Millennio Adveniente, nr 4).

<< >> powrót do listy