Tytuł - „Wobec cierpienia”
Autor - R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon
Rok wydania - 2004
Dział - Chwalę Ciebie Panie (nr. 2/6)

R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon „Wobec cierpienia”

Krótki opis:

Zgłębienie tajemnicy najbardziej bolesnych ludzkich doświadczeń, do jakich niewątpliwie należy cierpienie, wymaga głębokiej refleksji i wieloaspektowego potraktowania tematu. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich organizuje od wieku lat konferencje naukowe poświęcone ważnym aspektom ludzkiej egzystencji. Podejmowana podczas tych konferencji próba zrozumienia ludzkich doświadczeń z perspektywy psychologii chrześcijańskiej wymaga e tym miejscu dookreślenia specyfiki tego nurtu myślenia nad przeżyciami i działaniami osoby ludzkiej.

Propozycja psychologii chrześcijańskiej jest ofertą spojrzenia na doświadczenia cierpienia człowieka z perspektywy chrześcijańskiej i na bazie założeń antropologii chrześcijańskiej. Dialog psychologii chrześcijańskiej z innymi nurtami psychologii musi uwzględniać koncepcję człowieka i koncepcję nauki …

<< >> powrót do listy