Tytuł - „Jak odkrywać sens ludzkiego życia”
Autor - Praca zbiorowa
Redaktor naczelny Józef Kozłowski SJ
Rok wydania - 1997
Dział - Chwalę Ciebie Panie (nr. 2/9)

Józef Kozłowski SJ „Jak odkrywać sens ludzkiego życia”

Krótki opis:

Książka zawiera następujące zagadnienia:
• Jak pomagać człowiekowi,który utracił sens życia?
• Wychowanie dzieci i młodzieży do doświadczenia sensu życia
• Kryzys sensu życia w doświadczeniu choroby i śmierci
• Pustka egzystencjalna a leczenie zranionego sumienia
• Jezus Chrystus żródłem sensu ludzkiego życia
• Rola kryzysów w życiu duchowym człowieka
• Przezwyciężenie lęku a sens ludzkiego życia
• Życie kapłańskie i zakonne najgłębszym świadectwem sensu ludzkiego życia.

<< >> powrót do listy