Tytuł - „W promieniach Miłosierdzia”
Autor - s. Joanna Grodzicka OCD
Rok wydania - 2002
Dział - Refleksje o życiu (nr. 5/10)

s. Joanna Grodzicka OCD „W promieniach miłosierdzia”

Krótki opis:

Książka to świadectwo siostry Joanny, która chorując na stwardnienie rozsiane na noszach przyjęła śluby zakonne. Dzięki wierze wyzdrowiała i teraz daje świadectwo o Bożym Miłosierdziu.

Wyzdrowienie nie okazało się ucieczką od cierpienia, tylko przemianą serca jeszcze pełniej zjednoczonego z żywym Jezusem. Powołanie do Karmelu odkryte podczas choroby stało się wezwaniem do pójścia dalej w przeżywaniu tej największej tajemnicy ludzkiego życia, jakim jest miłość i cierpienie. Od wieków ludzie próbują odczytać tę niepojętą samym rozumem tajemnicę istnienia. Myśli prowadzą po różnych bezdrożach. Pada wiele odpowiedzi. Kamienny Pielgrzym z Wieży Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, podążając na kolanach na Górę św. Anny, przesuwa się co rok o jedno ziarnko piasku. A gdy tam dojdzie - uważa pisarz - nastąpi koniec świata, koniec bowiem cierpienia stanie się końcem człowieka.

<< >> powrót do listy