Tytuł - „Nie samą pracą żyje człowiek”
Autor - o. Leon Knabit OSB
Rok wydania - 2004 (wydanie I)
Dział - Refleksje o życiu (nr. 5/1)

o. Leon Knabit OSB „Nie samą pracą żyje człowiek”

Krótki opis:

Ojciec Leon Knabit głosił rekolekcje w znanym wrocławskim Duszpasterstwie Akademickim - w Maciejówce. Za zgodą rekolekcjonisty oraz dzięki uprzejmości i uczynności duszpasterzy i studentów nagrano każde słowo o. Leona i tak powstała książka „Nie samą pracą żyje człowiek”.

Ojciec Leon mówił o pracy i odpoczynku, o modlitwie i wspólnocie oraz - między innymi - o tym, że:

• Pan Bóg naprawdę przyszedł na ziemię i naprawdę kocha człowieka;
• może czasem warto się zabłąkać, po to żeby być znalezionym;
• do kobiety trafia się przez ucho, a do mężczyzny przez oko;
• Chrystus zawsze nam przebaczy;
• człowiek to nie tylko człowiek;
• można być naprawdę wolnym;
• mamy modlić się tak, jak potrafimy, a nie tak, jak nie potrafimy;
• uczciwa praca zawsze przynosi zysk.

>> powrót do listy