Tytuł - „Szczęśliwe rodziny”
Autor - Józefa Krystyna Szłykowicz
Rok wydania - 1995
Dział - Refleksje o życiu (nr. 5/21)

Józefa Krystyna Szłykowicz „Szczęśliwe rodziny”

Krótki opis:

„Za wszelką cenę muszę być szczęśliwa" powiedziała w swej młodości autorka tej książki i rozpoczęła poszukiwania szczęścia. Prowadziły one głównie przez introspekcję własnego serca i obserwację ludzkich potrzeb psychicznych z którymi stykała się na co dzień jako doktor medyczny, specjalista psychiatra. W swej pracy lekarskiej często dostrzegała następstwa grzechu- cierpienie i szukała wyjścia z niego. W czasie swych licznych podróży po świecie oraz 10-letniego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej żyjąc na szczytach ludzkiego dobrobytu i komfortu, z całą mocą zatęskniła za transcendentnym Bogiem, który Jeden tylko jest w stanie zaspokoić nieskończone aspiracje ludzkiego serca i dać mu dobra, które nie przeminą. Dlatego zrezygnowała z pracy lekarza w tym kraju, przynoszącej wiele korzyści materialnych i społecznych, aby franciszkańskim ubóstwem świadczyć o znalezionym Źródle radości w myśl ewangelicznych słów
"Dla Niego wyzułem się za wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim" (Flp 3,9).

Książka ta dotyka realności pozornego paradoksu wykazując, że trud, ofiara i pokuta są najbliżej autentycznego szczęścia. "Krzyk bólu", na widok zabójstw i szansa wyjścia z każdej najgorszej sytuacji, to końcowe refleksje tej książki. Dopóki żyjemy na ziemi możliwe jest w każdej chwili zawrócenie z drogi nieszczęścia, tj. oszustwa grzechu, by w jedyny i niepowtarzalny sposób realizować zawrotny w swej wielkości plan Stwórcy dla każdego człowieka: być aż obrazem i podobieństwem Tego, który, "jako ziarnko piasku trzyma całą ziemię".

<< >> powrót do listy