Tytuł - „Bogowie czterech stron świata”
Autor - Witold Tyloch
Rok wydania - 1988
Dział - Refleksje o życiu (nr. 5/23)

Witold Tyloch „Bogowie czterech stron świata”

Krótki opis:

Istniejące na świecie religie, stworzone i wyznawane przez ludzi, przybierają formy wprost niezliczone. Opis nazw występujących w nich bogów i bogiń nigdy nie będzie kompletny, a rytuały, którymi ludzie chcą sobie zyskać ich opiekę i błogosławieństwo obejmują różne sprzeczne elementy od przyziemnych i odpychających po wzniosłe, szlachetne i wysublimowane. Ich objaśnienie zaś objęłoby wiele tomów i zapełniłoby całą bibliotekę.
Toteż ta książka nie zamierza przedstawić pełnego rozwoju dziejów wszystkich spotykanych na świecie religii. Dlatego czytelnik nie znajdzie w niej wiadomości o mitach, obrzędach łowieckich, pasterskich, rolniczych, inicjacyjnych i pogrzebowych ani o magii i zaklęciach, którymi dawni prymitywni przodkowie dzisiejszego człowieka chcieli się ustrzec przed szalejącymi żywiołami podstępnej i kapryśnej natury oraz zapewnić sobie żywność i schronienie, łącząc się w plemiona ułatwiające im przetrwanie, czy też przezwyciężyć strach przed śmiercią, przekształcając ją w stan szczęśliwego bytowania poza starannie przez nich pielęgnowanymi i utrzymywanymi grobami. - ze wstępu.

<< >> powrót do listy