Tytuł - „Bóg nade mną jak obłoki nad ziemią”
Autor - bł. siostra Bernardyna Jabłońska
Rok wydania - 2000
Dział - Refleksje o życiu (nr. 5/30)

bł. siostra B. Jabłońska „Bóg nade mną jak obłoki nad ziemią”

Krótki opis:

Wyboru dokonano z Pism bł. siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej. Zebranych w tomie II – „Luźne notatki”. Oryginały Pism znajdują się w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie, ul. Woronicza 10. Zawierają rękopisy – autografy bł. s. Bernardyny pisane ołówkiem lub piórem na różnych skrawkach i kartkach papieru.

Oryginały „Luźnych notatek” przeważnie nie posiadają podpisu autorki, brak też adresata, a przeważająca ich ilość nie jest datowana. Zamieszczone w książce fragmenty, dotyczą życia wewnętrznego bł. siostry Bernardyny z okresu od 1906r. do chwili śmierci, tj. września 1940r. Są to notatki rekolekcyjne, wyjątki z listów do osób nie ustalonych, ora zapiski robione „na gorąco” z potrzeby wypowiedzenia tego, co czuła i przeżywała.

Przelewane na papier krótkie zwierzenia, są gorące jak lawa; wprowadzają w świat najgłębszych przeżyć mistycznych.

<< >> powrót do listy