Tytuł - „Powołanie, rozeznanie i rozwój”
Autor - Krzysztof Dyrek SJ, Mieczysław Kożuch SJ, Kazimierz Trojan SJ
Rok wydania - 1993 (Wydanie II)
Dział - Refleksje o życiu (nr. 5/7)

K.D.;M.K.;K.T. „Powołanie, rozeznanie i rozwój”

Krótki opis:

Człowiek z natury jest jednością: koncentrowanie uwagi wyłącznie na jego duchowości lub cielesności jest niewystarczające i zawsze prowadzi do zubożenia.
Nie zawsze wystarczy zaproponować tylko modlitwę i umartwienie. Uciekanie się wyłącznie do środków nadprzyrodzonych często nie pomaga w rozwiązaniu problemów, wręcz przeciwnie – może przyczynić się do ich tłumienia, a poprzez to do ich zaostrzenia.
Można także popaść w drugą skrajność – w psychologizację, czyli przesadne podkreślenie roli psychologii i wysiłku człowieka w przemianie samego siebie, a zapominanie o łasce i mocy Bożej.
Dlatego nie jest słuszne przeciwstawianie sobie psychologii i teologii, natury i łaski. Szczególnie formacja osób powołanych do kapłaństwa lub życia zakonnego powinna obejmować zarówno intelektualny, duchowy, jak i osobowy oraz psychiczny rozwój człowieka.
Książka powstała w oparciu o doświadczenie autorów wynikające z ich pracy w charakterze kierowników duchowych, terapeutów i ludzi odpowiedzialnych za formację duchową.
Książka stanowi pomoc nie tylko dla osób duchownych, ale także świeckich. Skierowana jest zarówno do osób odpowiedzialnych za kształcenie i wychowanie drugiego człowieka, jak i do osób formowanych. Umożliwia ona lepsze zrozumienie siebie i niektórych własnych problemów osobowych, które mogą utrudnić pójście za Chrystusem.

<< >> powrót do listy