Tytuł - „Boskie Święto - Pascha”
Katechezy z IV sesji
Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej
„Pragnę u Ciebie spożyć Paschę”
Autor - Beata Dec, Marcin Gajda
Rok wydania - 2003
Dział - Wierzę w Ciebie Boże Żywy (nr. 8/5)

B. Dec, M. Gajda „Boskie Święto - Pascha”

Krótki opis:

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: Weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią głosy głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwolniła wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna.

To jest ta noc!

O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

(z Orędzia Wielkanocnego)

<< >> powrót do listy