Tytuł - „Żyć wiarą w świecie”
Notatki z rekolekcji
spisane przez Lucynę Rutkowską
Autor - o. Piotr Rostworowski OSB
Rok wydania - 2007
Dział - Wierzę w Ciebie Boże Żywy (nr. 8/8)

o. P. Rostworowski OSB „Żyć wiarą w świecie”

Krótki opis:

Kiedy Bóg stworzył świat, widział, że jest on dobry i piękny, ale nie znajdował w tym świecie oddźwięku, nie było w nim nikogo, kto mógłby odpowiedzieć Stwórcy, rozmawiać z Nim.

I wtedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go dla dialogu z samym sobą, ażeby miał z kim rozmawiać. Człowiek jest jakby odpowiedzią na Boga. Dziwną rzeczą jest to pragnienie Boga, aby obcować z człowiekiem, aby z nim rozmawiać. Rozkoszą moją jest przebywać wśród synów ludzkich (Prz 8,31). Zdumiewająca to rozkosz! My sami nie możemy wytrzymać z ludźmi...

Skoro jednak Bóg sam to powiedział, musimy uwierzyć, że tak jest.

<< >> powrót do listy