BÓG UZDRAWIA
Słowa otrzymane podczas modlitewnych spotkań naszej wspólnoty

16.01.2024r.

Na świecie było [Słowo],…
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego.

J 1, 10a. 12


Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»

J 2, 5


Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Tt 2, 11-14


[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych

Ef 1, 17-18


KATOLICKA WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIETYM „BÓG UZDRAWIA” W WOŁOMINIE